Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO/GDPR) informujemy, że administratorem danych osobowych jest HADES Zakład Usług Pogrzebowych Mieloch, Frąckowiak Sp. J. z siedzibą w Śremie przy ulicy Farnej 9A o numerze nip 785 180 65 57.